Elektroniczne zabezpieczenie dostępu do dokumentów

Integracja aplikacji kryptograficznych z systemem operacyjnym

Jako przykład integracji technologii kryptograficznych z systemem Windows przedstawiony zostanie program SecureIt!. Program ten umożliwia łatwą w obsłudze i efektywną realizację szyfrowania i deszyfrowania plików. Program odznacza się wysokim stopniem integracji z systemem Windows, wygodnym, praktycznie, niezauważalnym interfejsem użytkownika oraz otwartą i rozszerzalną architekturą zgodną ze standardem CryptoAPI.

Elektroniczne zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń

Pełne wykorzystanie infrastruktury CryptoAPI jest oczywiście podstawowym czynnikiem pozwalającym mówić o integracji z systemem operacyjnym. Zatem implementacja algorytmów szyfrujących znajduje się w modułach dostawców usług kryptograficznych CSP. Jednak standardowo dostępny moduł Microsoft Base Cryptographic Provider, jak już wspomniano, oferuje jedynie niezbyt mocny algorytm RC2. Dlatego też SecureIt jest rozpowszechniany wraz z bardziej zaawansowanym modułem, implementującym algorytm Rijndael (znany też jako AES – Advanced Encryption Standard) [8]. Jest to od niedawna standardowy algorytm szyfrujący obowiązujący w USA. Ponieważ CSP jest standardem systemowym, toteż SecureIt! może korzystać zarówno z dowolnych modułów dostarczonych przez niezależnych producentów, ale również rozpowszechniany z programem moduł z algorytmem Rijndael może być stosowany przez inne funkcje i aplikacje kryptograficzne pracujące w systemie – informuję www.kbioin.pl

Program SecureIt! integruje się ponadto z powłoką systemu Windows. Technicznie jest to realizowane w oparciu o moduły rozszerzeń powłoki (shell extensions). Z punktu widzenia użytkownika, podstawowym sposobem uzyskania dostępu do funkcji programu jest wykorzystanie systemowego menu kontekstowego, dostępnego dla ikon plików. W menu tym pojawiają się, w zależności od wybranego pliku, polecenia Szyfruj lub Odszyfruj

Za pomocą menu systemowych możliwe jest także szyfrowanie ze wskazaniem algorytmu szyfrującego, a także szyfrowanie z jednoczesnym kopiowaniem lub przeniesieniem pliku. Zaszyfrowane pliki, mimo że posiadają własne rozszerzenie (.priv), są reprezentowane za pomocą ikony podobnej do tej, która była używana z plikiem niezaszyfrowanym – jest ona jedynie wzbogacona o dodatkowy motyw graficzny –symbol kłódki.

Ponadto, dla plików zaszyfrowanych dostępny jest dodatkowy arkusz właściwości. Parametry szyfrowania plików dostosowuje się za pomocą dodatkowej aplikacji(wtyczki) Panelu Sterowania. Ikony i menu kontekstowe pliku dokumentu i jego zaszyfrowanej wersji w systemie z zainstalowaną aplikacją SecureIt!